Trustworthy.
Connected.
International.

Etusivu Etusivu Etusivu Etusivu

Trustworthy. Connected. International.

Våra tjänster

Det ställs höga krav på dagens företagare, med ökad internationalisering, ökad konkurrens och en stor mängd lagar och regler att ta hänsyn till. För många företagare är därför revisorn ett viktigt stöd.

Bland våra tjänster hittar du allt från kvalificerad revision och redovisning till rådgivning och specialistkompetens inom en rad olika områden. Oavsett om du utnyttjar en eller flera tjänster ser vi alltid till helheten för att säkerställa att företaget fungerar på bästa tänkbara sätt. Vårt helhetstänkande gör det möjligt för oss att komma med synpunkter och ge konstruktiva förslag.


Revision ska göra nytta och ge mervärde för dig och ditt företag. Vi följer ditt företag över flera år vilket innebär att vi är väl insatta i just ditt företags rutiner och förutsättningar. Detta leder i sin tur till att vi kan utföra revisionen på ett effektivt och kostnadseffektivt sätt.

Genom vår kvalitetssäkrade revision får ditt företag ett kvitto och ett trovärdighetsbevis gentemot banker, leverantörer, kunder och myndigheter på att ekonomin och organisationen håller en god standard och uppfyller de lagkrav som ställs på företaget. Detta leder ofta i sin tur till att det blir lättare att få krediter, lägre kreditkostnader och ger bättre kundvillkor.

Kontakta oss

Kontakt formen

Vaadittu kenttä*


Click to unlock...

Våra tjänster

Exempel på de tjänster som vi erbjuder inom revision är följande:

• Lagstadgad revision
• Granskning enligt särskild överenskommelse
• Granskning i samband med intyg eller bestyrkandeuppdrag

Tule käymään

Tilintarkastus HJS Oy - Kutojantie 11, 02630 ESPOO